Key financial indicators

Overview of key financial indicators in 1-12 2023

Prihodi (u milijunima eura) 1.-12. 2023. 1.-12. 2022. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 717.0 684.2 4.8%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 713.8 667.2 7.0%
Prihodi od prodaje Prehrana 553.6 522.2 6.0%
Prihodi od prodaje Farma 160.2 145.0 10.5%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-12. 2023. 1.-12. 2022. % promjene
Bruto dobit Grupa 248.7 236.7 5.1%
Bruto marža Grupa 34.8% 35.5% -64 bb
EBITDA Grupa 91.9 93.9 -2.0%
EBITDA marža Grupa 12.9% 14.1% -119 bb
EBIT Grupa 59.3 62.5 -5.2%
EBIT marža Grupa 8.3% 9.4% -107 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 66.4 49.1 35.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 9.3% 7.4% +194 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima eura) 31.12.2023. 31.12.2022. % promjene
Ukupna imovina 778.1 736.2 5.7%
Vlasnička glavnica 564.4 519.2 8.7%
Manjinski interesi 10.6 9.4 12.9%
Novac i novčani ekvivalenti 42.5 21.9 94.1%
Financijski dug 57.4 84.0 -31.6%
Neto dug 14.9 62.1 -76.0%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-12. 2023. 1.-12. 2022. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 115.4 75.0 53.8%
Kapitalni izdaci  (73.8)  (52.7) 40.1%
Amortizacija 31.8 30.4 4.8%
Slobodni novčani tok 41.6 22.4 86.0%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2023. 31.12.2022. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,163 6,299 -2.2%
RDG trošak kamata (u milijunima eura) 0.7 0.7 -5.3%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 115.8 105.9 9.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 10.8 7.8 38.3%
Povrat na prosječnu imovinu 6.4% 6.1% +29 bb
Povrat na prosječni kapital 8.8% 8.3% +46 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 8.3% 7.6% +69 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 73.9% 71.8% -210 bb
EBIT / RDG trošak kamata 87.3 73.3 19.1%
Neto dug / EBITDA 0.2 0.7 -78.2%
Prihodi (u milijunima eura) 1.-9. 2023. 1.-9. 2022. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 527.0 496.6 6.1%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 525.1 492.7 6.6%
Prihodi od prodaje Prehrana 406.9 388.3 4.8%
Prihodi od prodaje Farma 118.2 104.4 13.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-9. 2023. 1.-9. 2022. % promjene
Bruto dobit Grupa 183.4 175.4 4.6%
Bruto marža Grupa 34.9% 35.6% -67 bb
EBITDA Grupa 72.5 69.0 5.0%
EBITDA marža Grupa 13.8% 14.0% -21 bb
EBIT Grupa 48.6 45.8 6.2%
EBIT marža Grupa 9.3% 9.3% -3 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 58.3 35.7 63.4%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 11.1% 7.2% +386 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima eura) 30.9.2023. 31.12.2022. % promjene
Ukupna imovina 751.9 736.2 2.1%
Vlasnička glavnica 555.9 519.2 7.1%
Manjinski interesi 10.3 9.4 9.3%
Novac i novčani ekvivalenti 28.5 21.9 30.0%
Financijski dug 55.0 84.0 -34.5%
Neto dug 26.5 62.1 -57.3%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-9. 2023. 1.-9. 2022. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 73.6 69.0 6.8%
Kapitalni izdaci  (46.9)  (38.9) 20.7%
Amortizacija 23.8 22.7 5.1%
Slobodni novčani tok 26.7 30.1 -11.2%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.9.2023. 31.12.2022. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,198 6,299 -1.6%
RDG trošak kamata (u milijunima eura) 0.7 0.7 -2.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 112.9 105.9 6.6%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 11.6 7.8 48.5%
Povrat na prosječnu imovinu 6.0% 6.0% +9 bb
Povrat na prosječni kapital 8.2% 8.1% +11 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.8% 7.7% +10 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 75.3% 71.8% -351 bb
EBIT / RDG trošak kamata 79.7 73.3 8.8%
Neto dug / EBITDA 0.3 0.7 -59.5%
Prihodi (u milijunima eura) 1.-6. 2023. 1.-6. 2022. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 347.4 324.4 7.1%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 346.3 320.7 8.0%
Prihodi od prodaje Prehrana 265.2 254.0 4.4%
Prihodi od prodaje Farma 81.0 66.7 21.6%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-6. 2023. 1.-6. 2022. % promjene
Bruto dobit Grupa 122.2 116.9 4.5%
Bruto marža Grupa 35.3% 36.5% -117 bb
EBITDA Grupa 48.3 48.5 -0.3%
EBITDA marža Grupa 14.0% 15.1% -116 bb
EBIT Grupa 32.4 33.5 -3.2%
EBIT marža Grupa 9.4% 10.5% -108 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 45.2 26.3 71.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 13.1% 8.2% +485 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima eura) 30.6.2023. 31.12.2022. % promjene
Ukupna imovina 767.0 736.2 4.2%
Vlasnička glavnica 543.8 519.2 4.7%
Manjinski interesi 10.0 9.4 6.6%
Novac i novčani ekvivalenti 50.7 21.9 131.4%
Financijski dug 70.6 84.0 -16.0%
Neto dug 19.9 62.1 -68.0%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-6. 2023. 1.-6. 2022. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 45.1 66.8 -32.4%
Kapitalni izdaci  (28.7)  (27.0) 5.9%
Amortizacija 15.9 15.0 6.2%
Slobodni novčani tok 16.5 39.7 -58.6%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.6.2023. 31.12.2022. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,267 6,299 -0.5%
RDG trošak kamata (u milijunima eura) 0.7 0.7 -9.1%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 110.5 105.9 4.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 10.8 7.8 39.2%
Povrat na prosječnu imovinu 5.5% 6.0% -44 bb
Povrat na prosječni kapital 7.6% 8.1% -46 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.4% 7.9% -43 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 72.2% 71.8% -42 bb
EBIT / RDG trošak kamata 80.4 73.3 9.8%
Neto dug / EBITDA 0.2 0.7 -68.3%
Prihodi (u milijunima eura) 1.-3. 2023. 1.-3. 2022. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 176.4 156.3 12.9%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 175.9 155.6 13.0%
Prihodi od prodaje Prehrana 131.7 124.4 5.9%
Prihodi od prodaje Farma 44.2 31.3 41.2%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-3. 2023. 1.-3. 2022. % promjene
Bruto dobit Grupa 62.5 57.8 8.2%
Bruto marža Grupa 35.6% 37.1% -1,58 pp
EBITDA Grupa 27.3 22.6 20.7%
EBITDA marža Grupa 15.5% 14.5% +0,99 pp
EBIT Grupa 19.4 15.3 27.1%
EBIT marža Grupa 11.0% 9.8% +1,22 pp
Neto dobit nakon MI Grupa 15.7 11.8 32.9%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 8.9% 7.6% +1,33 pp
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima eura) 31.3.2023. 31.12.2022. % promjene
Ukupna imovina 765.2 736.2 3.9%
Vlasnička glavnica 533.7 519.2 2.8%
Manjinski interesi 9.8 9.4 3.6%
Novac i novčani ekvivalenti 41.4 21.9 88.9%
Financijski dug 87.1 84.0 3.6%
Neto dug 45.7 62.1 -26.5%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima eura) 1.-3. 2023. 1.-3. 2022. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 30.9 42.2 -26.6%
Kapitalni izdaci  (11.8)  (8.4) 39.9%
Amortizacija 7.9 7.3 7.4%
Slobodni novčani tok 19.2 33.7 -43.2%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2023. 31.12.2022. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,272 6,299 -0.4%
RDG trošak kamata (u milijunima eura) 0.7 0.7 -2.1%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 109.6 105.9 3.5%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama eura) 8.4 7.8 8.4%
Povrat na prosječnu imovinu 6.0% 6.0% +0,09 pp
Povrat na prosječni kapital 8.5% 8.1% +0,35 pp
Povrat na prosječni investirani kapital 8.0% 7.8% +0,15 pp
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.0% 71.8% -0,77 pp
EBIT / RDG trošak kamata 81.0 73.3 10.5%
Neto dug / EBITDA 0.5 0.7 -30.6%
Prihodi (u milijunima kuna) 2022. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 5,154.9 4,666.5 10.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 5,026.8 4,631.5 8.5%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,934.2 3,601.3 9.2%
Prihodi od prodaje Farma 1,092.6 1,030.3 6.0%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2022. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,783.6 1,678.1 6.3%
Bruto marža Grupa 35.5% 36.2% -75 bb
EBITDA Grupa 707.2 592.0 19.5%
EBITDA marža Grupa 14.1% 12.8% +129 bb
EBIT Grupa 471.1 365.3 29.0%
EBIT marža Grupa 9.4% 7.9% +148 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 369.6 309.2 19.5%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.4% 6.7% +68 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,547.1 4,909.0 13.0%
Vlasnička glavnica 3,911.8 3,631.0 7.7%
Manjinski interesi 71.0 63.3 12.2%
Novac i novčani ekvivalenti 165.1 33.3 395.7%
Financijski dug 633.2 493.8 28.2%
Neto dug 468.1 460.5 1.6%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2022. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 565.4 517.1 9.4%
Kapitalni izdaci  (396.8)  (170.3) 133.0%
Amortizacija 228.7 218.2 4.8%
Slobodni novčani tok 168.6 346.8 -51.4%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,299 6,557 -3.9%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 5.4 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 798.0 706.3 13.0%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 58.7 47.2 24.4%
Povrat na prosječnu imovinu 6.1% 6.3% -25 bb
Povrat na prosječni kapital 8.3% 8.8% -48 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.6% 7.7% -8 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.8% 75.3% -346 bb
EBIT / RDG trošak kamata 73.3 56.9 28.8%
Neto dug / EBITDA 0.7 0.8 -1.6%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2022. 1.-9. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,741.4 3,410.4 9.7%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,712.6 3,383.5 9.7%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,926.0 2,634.0 11.1%
Prihodi od prodaje Farma 786.6 749.5 5.0%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2022. 1.-9. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,321.7 1,248.9 5.8%
Bruto marža Grupa 35.6% 36.9% -131 bb
EBITDA Grupa 519.9 491.7 5.7%
EBITDA marža Grupa 14.0% 14.5% -53 bb
EBIT Grupa 344.8 328.4 5.0%
EBIT marža Grupa 9.3% 9.7% -42 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 269.1 259.3 3.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.2% 7.7% -41 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.9.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,411.8 4,909.0 10.2%
Vlasnička glavnica 3,798.7 3,631.0 4.6%
Manjinski interesi 69.2 63.3 9.4%
Novac i novčani ekvivalenti 209.5 33.3 528.9%
Financijski dug 536.3 493.8 8.6%
Neto dug 326.9 460.5 -29.0%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2022. 1.-9. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 519.5 453.4 14.6%
Kapitalni izdaci  (292.8)  (100.3) 191.9%
Amortizacija 170.9 163.3 4.7%
Slobodni novčani tok 226.7 353.1 -35.8%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.9.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,406 6,557 -2.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 5.6 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 774.4 706.3 9.6%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 49.8 47.2 5.6%
Povrat na prosječnu imovinu 6.2% 6.3% -13 bb
Povrat na prosječni kapital 8.5% 8.8% -29 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 8.0% 7.7% +29 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.5% 75.3% -378 bb
EBIT / RDG trošak kamata 72.5 56.9 27.5%
Neto dug / EBITDA 0.5 0.8 -31.7%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2022. 1.-6. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,443.8 2,238.2 9.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,416.2 2,220.5 8.8%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,913.8 1,716.6 11.5%
Prihodi od prodaje Farma 502.4 503.9 -0.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2022. 1.-6. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 881.1 843.2 4.5%
Bruto marža Grupa 36.5% 38.0% -151 bb
EBITDA Grupa 365.2 356.6 2.4%
EBITDA marža Grupa 15.1% 16.1% -94 bb
EBIT Grupa 252.5 248.7 1.5%
EBIT marža Grupa 10.5% 11.2% -75 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 198.2 197.6 0.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 8.2% 8.9% -69 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.6.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,285.3 4,909.0 7.7%
Vlasnička glavnica 3,732.8 3,631.0 2.8%
Manjinski interesi 68.1 63.3 7.6%
Novac i novčani ekvivalenti 219.5 33.3 559.1%
Financijski dug 388.1 493.8 -21.4%
Neto dug 168.6 460.5 -63.4%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2022. 1.-6. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 503.0 359.7 39.8%
Kapitalni izdaci  (203.8)  (56.5) 260.3%
Amortizacija 107.8 112.7 -4.3%
Slobodni novčani tok 299.3 303.2 -1.3%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.6.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,545 6,557 -0.2%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 5.8 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 737.5 706.3 4.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 47.3 47.2 0.4%
Povrat na prosječnu imovinu 6.1% 6.3% -26 bb
Povrat na prosječni kapital 8.3% 8.8% -50 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.9% 7.7% +20 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.9% 75.3% -334 bb
EBIT / RDG trošak kamata 66.9 56.9 17.6%
Neto dug / EBITDA 0.3 0.8 -63.7%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2022. 1.-3. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,177.3 1,089.8 8.0%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,172.6 1,079.7 8.6%
Prihodi od prodaje Prehrana 936.9 845.3 10.8%
Prihodi od prodaje Farma 235.7 234.3 0.6%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2022. 1.-3. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 435.6 411.8 5.8%
Bruto marža Grupa 37.1% 38.1% -100 bb
EBITDA Grupa 170.3 184.5 -7.7%
EBITDA marža Grupa 14.5% 17.1% -257 bb
EBIT Grupa 115.2 131.1 -12.2%
EBIT marža Grupa 9.8% 12.1% -232 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 88.8 105.2 -15.6%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.6% 9.7% -217 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,215.0 4,909.0 6.2%
Vlasnička glavnica 3,730.0 3,631.0 2.7%
Manjinski interesi 66.5 63.3 5.1%
Novac i novčani ekvivalenti 214.8 33.3 545.0%
Financijski dug 435.8 493.8 -11.8%
Neto dug 221.0 460.5 -52.0%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2022. 1.-3. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 317.6 190.6 66.6%
Kapitalni izdaci  (63.4)  (18.8) 237.8%
Amortizacija 55.2 53.4 3.3%
Slobodni novčani tok 254.2 171.9 47.9%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,551 6,557 -0.1%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 6.3 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 721.2 706.3 2.1%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 44.7 47.2 -5.2%
Povrat na prosječnu imovinu 5.9% 6.3% -49 bb
Povrat na prosječni kapital 7.9% 8.8% -86 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.5% 7.7% -18 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 72.8% 75.3% -246 bb
EBIT / RDG trošak kamata 58.9 56.9 3.5%
Neto dug / EBITDA 0.4 0.8 -50.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 2021. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,666.5 4,526.5 3.1%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,631.5 4,503.2 2.8%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,601.3 3,527.0 2.1%
Prihodi od prodaje Farma 1,030.3 976.2 5.5%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2021. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,678.1 1,659.4 1.1%
Bruto marža Grupa 36.2% 36.8% -62 bb
EBITDA Grupa 592.0 546.7 8.3%
EBITDA marža Grupa 12.8% 12.1% +64 bb
EBIT Grupa 365.3 332.3 9.9%
EBIT marža Grupa 7.9% 7.4% +51 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 309.2 248.9 24.2%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 6.7% 5.5% +115 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2021. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 4,909.0 4,940.6 -0.6%
Vlasnička glavnica 1,090.3 951.2 14.6%
Manjinski interesi 822.2 714.8 15.0%
Novac i novčani ekvivalenti 33.3 51.9 -35.8%
Financijski dug 493.8 785.2 -37.1%
Neto dug 460.5 733.3 -37.2%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2021. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 517.1 384.5 34.5%
Kapitalni izdaci  (170.3)  (192.4) -11.5%
Amortizacija 218.2 218.2 -0.0%
Slobodni novčani tok 346.8 192.0 80.6%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,557 6,650 -1.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 6.8 11.5 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 706.3 677.2 4.3%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 47.2 37.4 26.0%
Povrat na prosječnu imovinu 6.3% 5.1% +123 bb
Povrat na prosječni kapital 8.8% 7.6% +121 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.2% 6.6% +56 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 75.3% 69.4% +589 bb
EBIT / RDG trošak kamata 56.9 28.3 101.1%
Neto dug / EBITDA 0.8 1.4 -43.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2021. 1.-9. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka